ABVP announces Sahil Choudhary as President and Niyati Verma as Secretary of SPMR Commerce College Jammu.

101

Jammu : 07/03/2018:

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad(ABVP) today announced its SPMR Commerce College Unit declaring

Sahil Choudhary as President, and

Niyati Verma as Secretary .
Rajat Sharma, Shubam Mehra, Sahil Takaiya, Manik Gupta, Adarsh Ghai, Arjun Ghuman,  Aniket Sadotra, Rakshit Bargotra, Ramit Rajput as Vice Presidents.
Anmol Gupta, Vishal Sharma, Pallavi Dogra, Mukesh, Sikander, Ajay, Amit, Manish Rajput, Nitish Dogra, Sachin Bhau, Pushpesh Bhardwaj as Joint Secretaries.
Kashish Abrol as Treasurer
Mukesh Kumar as Media Incharge
Kiranjot Kour as Girls Incharge
Vandana Devi as Joint Girls Incharge,
Nitish Mahajan as Hostel Incharge,
Nikleshwar as NCC Incharge
Rohan Sharma as Cultural Incharge.
Those who are announced as Executive Members include Gagan Deep Singh, Manik Mahajan, Ajay Mahajan, Pulkit Mahajan, Sagar Baigra, Dushant Dadro, Ajay Singh, Dheeraj Sharma, Kanav Dogra, Dheeraj Kesar and Vidhant.
The unit was announced by Jammu Mahanagar Secretary Piyush Khajuria along with shubham langer joint secretary and Commerce College Convener Suraj Koul.

Regards

   Piyush khajuria
Jammu Mahanagar Secretary
You might also like