Morning Wrap: NIA, J&K Police raid Jaish terrorist Zahid Sheikh’s house in Kashmir