Slathia inaugurates Apna Panchayat Ghar at Salmeri