Tourists enjoy snowfall in Gulmarg

Tourists enjoy snowfall in Gulmarg of Jammu and Kashmir on Oct.16, 2014. (Photo: IANS)
Tourists enjoying snowfall in Gulmarg of Jammu and Kashmir